LÒT RESOUS SOU KOWONAVIRIS

Verite yo sou Kowonavirus

Pran swen timoun yo pandan kriz Kowonaviris

Ale lopital oswa rete an Karanten nan kay la?

Evite gaye Kowonavirus

Pwotokol itilizasyon mask twal
Protocole d'utilisation de masque artisanal
Swivi ak evolisyon sentòm kowonaviris la
Title
27 April 2020
27 April 2020
27 April 2020
27 April 2020
27 April 2020
24 April 2020
24 April 2020
Vidéos 19 April 2020
Materyèl MSPP 19 April 2020
Materyèl MSPP 19 April 2020
Materyèl MSPP 19 April 2020
Materyèl MSPP 19 April 2020
Materyèl MSPP 19 April 2020
Materyèl Project Santè 19 April 2020
Materyèl Project Santè 19 April 2020
Resous ki bon pou staf medikal 19 April 2020
Resous ki bon pou staf medikal 19 April 2020
Resous ki bon pou staf medikal 19 April 2020
Resous ki bon pou staf medikal 19 April 2020
Resous ki bon pou timoun yo ak paran yo 19 April 2020
Resous ki bon pou timoun yo ak paran yo 19 April 2020
Resous ki bon pou timoun yo ak paran yo 19 April 2020
Resous ki bon pou timoun yo ak paran yo 19 April 2020